Distrugere Date
Distrugere de date

Union Dynamic asigura la cerere confidentialitate asupra derularii acordurilor de parteneriat privind modalitatile de colectare, preluare, cantitati, tipuri de DEEE-uri, etc. Este realizabil si se poate face prin cerere scrisa, e-mail sau intelegere verbala, fara a motiva expres aceasta solicitare. 

  Datele considerate a afecta in orice fel imaginea societatii sau cu rasfringere negativa asupra activitatilor ulterioare nu vor fi afisate sau date publicitatii sau, dupa caz, daca ele exista vor fi distruse.