Legislatie Protectia Mediului
Legi
  • Hotararea de Guvern 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice;
  • Hotararea de Guvern 856/2005 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase
  • Ordin 1223/2005 privind procedura de inregistrare a producatorilor, modul de raportare si evidenta a datelor privind echipamentele electrice si electronice si a deseurilor de echipamente electrice si electronice
  • Ordin 986/2006 privind aprobarea procedurii de reglementare si control al transporturilor deseurilor pe teritoriul Romaniei
  • Strategia Nationala de Gestionare a Deseurilor
  • OUG nr.78/2000 privind regimul deseurilor
  • Legea Nr.426/2001 privind regimul componentelor, subansamblelor si produselor consumabile, parte integranta a echipamentului
  • Directiva CE 67/548/EEC/1997 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si produselor periculoase
  • Directiva Europeana 2002/96/CE privind modul de finantare al procesului de gestiune al DEEE